1. Organizatorem jest firma Iricom Polska Sp. z o.o. zarejestrowaną w Warszawie 01-209 przy ul. Hrubieszowskiej 2, NIP: 525-244-47-79, KRS: 0000323717, REGON: 141714300

2. IRICOM dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

3. IRICOM z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny albo istotną awarię sprzętu.

4. Opłata za korzystanie z Serwisu następuje po wysłaniu przez użytkownika SMS na wskazany numer. Koszt wysłanego SMS zależy od cenników operatorów sieci komórkowych i na dzień dzisiejszy w sieciach T-Mobile, Orange, PLUS, PLAY oraz Cyfrowy Polsat kształtuje się następująco:

numer 7968 — 9 zł plus VAT

5. Regulamin ten dotyczy sms-ów wysyłanych z początkowym prefiksem FARMA.

6. Wszelkie reklamacje prosimy kierować pisemnie na adres mailowy info@iricom.pl

7. IRICOM nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od IRICOM;
  • Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od IRICOM;
  • Szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od IRICOM;
  • Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  • Za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których IRICOM przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów.